Bericht naar onze leden

Bericht naar onze leden

Beste klant,                                                                             Franeker 24 maart 2020

 

Wij worden allemaal geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waaraan we zowel privé als zakelijk het hoofd moeten bieden. De maatregelen die door de overheid zijn genomen houden in dat wij ons sportcentrum voorlopig tot 1 juni a.s. gesloten moeten houden. Dat is bijzonder vervelend voor zowel jou als voor ons, maar in het kader van de volksgezondheid volkomen begrijpelijk.

 

Graag zoeken wij samen met onze klanten naar een redelijke en uitvoerbare oplossing die recht doet aan de situatie. Je hebt een abonnement bij sportcentrum Shape. Wij voorkomen graag dat je in overweging neemt om tijdelijk je abonnement op te zeggen. Voor ons zou dat heel veel administratieve en financiële druk geven. Wij willen dat graag door een goede handreiking voorkomen.

 

Wij bieden al onze leden daarom de volgende optie aan:

 

Laat je huidige abonnement en de incassering van de maand april gewoon doorlopen, ook al kun je geen gebruik maken van onze faciliteiten. De maand mei halen we niet op en we wachten de verdere noodmaatregelen die de overheid ons oplegt af. Mogen we weer open op 1 juni dan gaat de incasso weer lopen. We doen je de harde toezegging dat de abonnementskosten voor de tijd dat je geen gebruik kon maken van ons sportcentrum volledig zullen worden gecompenseerd.

 

Aangezien wij de uiteindelijke duur van de sluiting nu nog niet kunnen overzien beperken wij deze toezegging nu eerst tot 1 juni a.s. Als we na deze datum het sportcentrum nog niet mogen openen, dan komen wij met een nieuw voorstel aangepast op de dan relevante omstandigheden.

 

Op deze wijze zou je ons enorm helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. Samen dragen we er dan aan bij dat het sportcentrum, ook na deze periode, weer volledig tot je beschikking is.

 

Wij hopen van harte dat je vertrouwen in ons voorstel hebt. Het is dan niet nodig om je abonnement tijdelijk op te zeggen. Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat jij je in ons voorstel kunt vinden. Mocht je het toch anders willen, dan vragen we je om dit expliciet via een mailtje te sturen naar info@shapefraneker.nl.

 

Wij zullen alles doen om de lopende kosten te beperken. Waar mogelijk zullen we gebruik maken van de regelingen van de overheid om de gevolgen van de tijdelijke sluiting te compenseren naar onze klanten toe.

 

We wensen je een blijvende goede gezondheid toe.

 

Met sportieve groet,

Team Shape

Tessa en Alex