• header
Huisregels

Huisregels

  1.   Het inschrijfgeld voor alle activiteiten bedraagt 25 euro. Dit is exclusief de Bodycheck. Inclusief                                       Bodycheck zijn de kosten 45 euro.
  2.   Borg voor de ledenpas bedraagt 5 euro. Indien de ledenpas door verkeerd gebruik
        defect raakt, zijn de kosten (5 euro) voor de klant.
  3.   De contributie wordt maandelijks afgeschreven via automatische incasso.
  4.   Bij een bankstornering (het terughalen van de contributie) wordt 5 euro kosten in rekening
        gebracht.
  5.   Intrekking van de machtiging tot afschrijving van de contributie, houdt niet automatisch
        beeindiging van het abonnement in.
  6.   Opzegtermijn bedraagt 1 volledige maand, gerekend vanaf de een na laatste maand van
        het abonnement.
  7.   Indien een klant eerder wil stoppen dan de overeengekomen termijn, dan dient het     
        volledige abonnement te worden doorbetaald.
  8.   Uitzonderingen hierop alleen in overleg met directie Shape.
  9.   Opzegging alleen aan de receptie via het opzeggingsformulier of aangetekend schrijven.
 10.   Bij opzegging lidmaatschap kan de ledenpas ingeleverd worden. De borg wordt alleen  
        teruggegeven, indien de kaart onbeschadigd is en nog goed werkt (vanaf 1 jaar na
        opzegdatum kan de kaart niet meer worden ingeleverd).
 11.   Indien men na beëindiging van een abonnement binnen een half jaar weer lid wordt,  is
        geen inschrijfgeld verschuldigd.
 12.   Adreswijzigingen dienen direct aan de administratie van het sportcentrum te worden
        doorgegeven.
 13.   Shape is gesloten of heeft een aangepast rooster op officiële feestdagen. Vakantieroosters
        vallen zoveel mogelijk samen met de vakanties van het noordelijke district.
 14.   Schoenen die men buiten draagt mogen NIET in het sportcentrum gedragen worden i.v.m.
        baby-, peuter-, en kleuterzwemmen. De schoenen kunt u kwijt in het schoenenrek of in één
        van de kluisjes.
 15.   Er mogen alleen schoenen met een non-marking zool (mogen niet afgeven) gedragen
        worden.
 16.   Gemiste lessen moeten zoveel mogelijk in dezelfde maand of de daaropvolgende maand
        worden ingehaald. De gemiste keren kunnen niet worden opgespaard.
 17.  Het gebruik van de zonnebank is vanaf 18 jaar.
 18.  Het gebruik van de sauna is vanaf 16 jaar.
 19.   Kinderen onder de 14 jaar, die niet sporten, mogen zonder begeleiding niet in andere delen
        van het sportcentrum komen dan de kantine.
 20.   Er mag in de kantine en in de gangen niet gerend en geschreeuwd worden. Ouders zijn
        verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 21.   Het gebruik van eigen meegebrachte consumpties is binnen Shape niet toegestaan.
 22.   Lessen vinden alleen doorgang vanaf 3 deelnemers.