Huisregels

Algemene huisregels

 • Het inschrijfgeld voor alle activiteiten bedraagt 25 euro.
 • Indien de ledenpas door verkeerd gebruik defect raakt of bij verlies, dan zijn de kosten (5 euro) voor de klant.
 • De contributie wordt maandelijks afgeschreven via automatische incasso.
 • Bij een bankstornering (het terughalen van de contributie) wordt 5 euro in rekening gebracht.
 • Intrekking van de machtiging tot afschrijving van de contributie houdt niet automatisch beëindiging van het abonnement in.
 • Opzegtermijn bedraagt 1 volledige maand, gerekend vanaf de één na laatste maand van het abonnement.
 • Indien een klant eerder wil stoppen dan de overeengekomen termijn dient het volledige abonnement te worden doorbetaald.
 • Uitzonderingen hierop alleen in overleg met directie Shape.
 • Opzegging alleen aan de receptie via het opzeggingsformulier of aangetekend schrijven.
 • Indien men na beëindiging van een abonnement binnen een half jaar weer lid wordt is geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • Adreswijzigingen dienen direct aan de administratie van het sportcentrum te worden doorgegeven.
 • Shape is gesloten of heeft een aangepast rooster op officiële feestdagen. Vakantieroosters vallen zoveel mogelijk samen met de vakanties van het noordelijke district.
 • Schoenen die men buiten draagt mogen NIET in het sportcentrum gedragen worden i.v.m. de hygiëne. De schoenen kun je kwijt in het schoenenrek of in een kluisje.
 • Er mogen alleen schoenen met een non-marking zool (mogen niet afgeven) gedragen worden.
 • Gemiste lessen mogen zoveel mogelijk in dezelfde maand of de daaropvolgende maand worden ingehaald. De gemiste keren kunnen niet worden opgespaard.
 • Het gebruik van de zonnebank is vanaf 18 jaar.
 • Het gebruik van de sauna is vanaf 16 jaar.
 • Kinderen onder de 14 jaar, die niet sporten, mogen zonder begeleiding niet in andere delen van het sportcentrum komen dan de kantine.
 • Er mag in de kantine en in de gangen niet gerend en geschreeuwd worden. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Het gebruik van meegebrachte consumpties is binnen Shape niet toegestaan.
 • Lessen vinden doorgang vanaf 3 deelnemers.